in Actueel

Er heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Harold Mourik en Michiel Trouw zijn afgetreden. Daarvoor in de plaats is Marloes van Lierop tot het bestuur toegetreden.