Onderzoek naar de inzet van extended scope specialist in Nederland

Mensen met klachten aan spieren en gewrichten (ook wel het houdings- en bewegingsapparaat genoemd) brengen hiervoor meestal een bezoek aan de arts of fysiotherapeut. Tijdens zo’n bezoek worden de klachten onderzocht en wordt er bepaald wat er aan de klachten gedaan kan worden. Er kan bijvoorbeeld een beweegadvies of oefeningen worden gegeven. Soms wordt er doorverwezen naar een medische specialist voor extra onderzoek.

Een aantal huisartsen en medische specialisten werkt sinds kort samen met een extended scope specialist bij het beoordelen van klachten aan het bewegingsapparaat. De extended scope specialist is een manueeltherapeut of sport fysiotherapeut die een extra opleiding heeft gehad om taken van de arts over te nemen. Bij deze taken kunt u denken aan een gesprek over uw gezondheid, een lichamelijk onderzoek, het doorverwijzen naar een fysiotherapeut of doorsturen naar een medisch specialist voor extra onderzoek.

Vanuit de Vrije Universiteit is op 1 december 2020 een studie gestart naar de inzet van extended scope specialisten in het begeleiden van patiënten met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat. Binnen deze studie wordt onderzocht welke patiënten gebruik maken van de extended scope specialist. Ook willen we onderzoeken welke zorg deze patiënten ontvangen en of ze hierover tevreden zijn. Daarnaast kijken we ook naar de kosten die gemaakt worden. Deze kosten vergelijken we dan met al bekende landelijke gegevens over andere patiënten.

Binnen het onderzoek wordt er zorgvuldig met de verzamelde persoonsgegevens omgegaan en wordt de wet-en regelgeving hieromtrent gevolgd. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring doorlezen.

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers via essence.fgb@vu.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met betrekking tot de extended scope specialist geldt dat vooraf aan de uitoefening van de door de huisarts of medisch specialist geautoriseerde handelingen de beroepsaansprakelijkheidverzekering geregeld moet worden.  Hiertoe zal de extended scope specialist zich moeten wenden tot zijn verzekeraar waarbij de beroepsaansprakelijkheidverzekering is afgesloten. De volgende informatie is daarbij van belang:

  1. Er is geen sprake van een nieuw beroep.
  2. De extended scope specialist blijft werken als fysiotherapeut met aanvullende competenties en expertise.
  3. Deze aanvullende competenties en expertise zijn verworven door het volgen van onderwijs (aantoonbaar) en door training door de arts, die deze extended scope specialist autoriseert voor het doen van deze extended scope handelingen.
  4. Door taakherschikking is de extended scope specialist verantwoordelijk voor eigen besluiten. Alleen als de extended scope specialist en arts besluiten dat de extended scope specialist zal gaan werken als ondersteuner van de arts en op basis van taakdelegatie, dan blijft de verantwoordelijkheid bij de arts.
  5. Het grootste risico wat de extended scope specialist loopt is het missen van ernstige pathologie. Dit risico is echter niet groter dan in de huidige beroepsuitoefening van het beroep fysiotherapie, zeker in het kader van directe toegankelijkheid van de fysiotherapeut. Hiertoe is in de basis opleiding de fysiotherapeut al zeer grondig opgeleid en is hij/ zij bekend met alle richtlijnen en rode vlaggen.

De huisarts of de medisch specialist lopen geen extra risico met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid. Dit is niet aanwezig omdat:

  1. Het beroepscompetentie profiel van de arts toestaat anderen te trainen om taken over te nemen zowel op basis van taakdelegatie als taakherschikking (denk aan POH’ers of ondersteuning vanuit de verpleegkundig specialisten of ‘Physician assistants’).
  2. Er bij het autoriseren van een extended scope specialist sprake is van taakherschikking, waardoor de verantwoordelijkheid voor het handelen bij de extended scope specialist komt te liggen en niet bij de arts. Voorwaarde is dat voor autoriseren een training en opleiding is geweest van de desbetreffende extended scope specialist, in die taken waar de extended scope specialist wordt geautoriseerd. Hierdoor is de arts verzekerd dat de extended scope specialist op deze taken bekwaam en daardoor bevoegd is te handelen.

De volgende verzekeraars hebben aan individuele extended scope specialisten akkoord gegeven voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekeringen:

  • VvAA
  • Nationale Nederlanden
  • Delta Loyd