Wetenschappelijk onderzoek moet gaan aantonen dat de extended scope specialist een waardevolle aanvulling is voor het werk van de huisarts, sportarts of bedrijfsarts in Nederland. Onder auspiciën van de NVMT is in het najaar van 2015 door de VU-Amsterdam gestart met het opzetten van een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Extended Scope in de diagnostiek van lage rugklachten. In 2016 is de opzet van het onderzoek uitgebreid en zal in de periode 2019–2021 onder verantwoordelijkheid van NVMT en NVFS door de VU (faculteit bewegingswetenschappen) worden uitgevoerd.

Op dit moment wordt het onderzoek voorbereid en is de verwachting dat dit medio 2019 zal starten.
Meer informatie over het onderzoek en deelname hieraan volgt.