Onderzoek naar de inzet van extended scope specialist in Nederland

Mensen met klachten aan spieren en gewrichten (ook wel het houdings- en bewegingsapparaat genoemd) brengen hiervoor meestal een bezoek aan de arts of fysiotherapeut. Tijdens zo’n bezoek worden de klachten onderzocht en wordt er bepaald wat er aan de klachten gedaan kan worden. Er kan bijvoorbeeld een beweegadvies of oefeningen worden gegeven. Soms wordt er doorverwezen naar een medische specialist voor extra onderzoek.

Een aantal huisartsen en medische specialisten werkt sinds kort samen met een extended scope specialist bij het beoordelen van klachten aan het bewegingsapparaat. De extended scope specialist is een manueeltherapeut of sport fysiotherapeut die een extra opleiding heeft gehad om taken van de arts over te nemen. Bij deze taken kunt u denken aan een gesprek over uw gezondheid, een lichamelijk onderzoek, het doorverwijzen naar een fysiotherapeut of doorsturen naar een medisch specialist voor extra onderzoek.

Vanuit de Vrije Universiteit is op 1 december 2020 een studie gestart naar de inzet van extended scope specialisten in het begeleiden van patiënten met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat. Binnen deze studie wordt onderzocht welke patiënten gebruik maken van de extended scope specialist. Ook willen we onderzoeken welke zorg deze patiënten ontvangen en of ze hierover tevreden zijn. Daarnaast kijken we ook naar de kosten die gemaakt worden. Deze kosten vergelijken we dan met al bekende landelijke gegevens over andere patiënten.

Binnen het onderzoek wordt er zorgvuldig met de verzamelde persoonsgegevens omgegaan en wordt de wet-en regelgeving hieromtrent gevolgd. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring doorlezen.

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers via essence.fgb@vu.nl