Weblog: De tijd is rijp?

29 mei. 2023 | Beleid

De Raad voor Volksgezondheid en Samenwerking (RVS) stelt in haar recente rapport “De Basis op orde” (april, 2023) dat 90 % van de zorgvragen worden opgelost binnen de eerstelijn met slechts 4% van het totale zorgbudget.  

Tegelijkertijd uitte minister Ernst Kuipers in een recent interview zijn zorgen over de kwaliteit van die belangrijke eerste lijn:’ we hebben altijd in de internationale top gestaan maar verdwijnen daar nu langzaam uit’. Huisartsen hebben wachtlijsten, kunnen geen opvolgers vinden en ervaren te veel workload. Bovendien ergeren zij zich aan de medisch specialisten die in hun ogen patiënten onterecht terugverwijzen (AD, 9 april). 

Volgens het RVS moeten overheid en zorgverzekeraars niet alleen denken in termen van financiële resultaten op korte termijn maar vasthouden aan de kern: de grote maatschappelijke waarde van een goede eerstelijnszorg. Zij stelt dat er initiatieven nodig zijn. 

 Je zou zeggen de tijd is rijp voor de Extended Scope Specialist. Het bestuur beseft dat. Zij is druk doende om enerzijds intensief te spreken over de mogelijkheden en openingen voor de ESS met nationale stakeholders zoals de NZa en Zorgverzekeringen Nederland. Anderzijds tracht zij regionale samenwerking tussen ESS te versterken door een regionale organisatiestructuur in te richten en faciliteert individuele leden door het aanbieden van de ‘tool kit voor de startende ESS-er’.

Neemt niet weg dat de implementatie van de ESS in het Nederlandse zorgstelsel een complexe en intensieve bezigheid is en het bestuur uw steun en participatie hard nodig heeft. Samen komen we er wel. 

Nieuws & berichten

NVES kennisavond 16 april succes

NVES kennisavond 16 april succes

Met 35 deelnemers was de online kennisavond van NVES opnieuw een succes. Leden kunnen de bijeenkomst terugzien door een aanvraag te sturen aan secretariaar@nves.nl

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Op woensdag 13 december van 19.30 - 21.30 uur zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden van NVES.Deze vergadering wordt gehouden via Teams en is alleen toegankelijk voor leden. Zij zullen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Toolkit Extended Scope

Toolkit Extended Scope

Tijdens de kennisavond op 15 maart j.l. is de Toolkit Extended Scope gepresenteerd. Deze is opgesteld aan de hand van de ervaringen in de verschillende praktijkpilots met extended scope die in samenwerking met huisartsenpraktijk is vormgegeven. De Toolkit Extended...

Kennisavond 15 maart succesvol

Kennisavond 15 maart succesvol

Op 15 maart jongleden is de eerste digitale NVES kennisavond georganiseerd. De avond werd gestart met de presentatie door het bestuur van de Toolkit (v 1.0) van de NVES. Deze toolkit bevat alle informatie en benodigdheden die nodig zijn om als EES-er te starten en de...