NVES Kennisavond 3 oktober

30 jun. 2023 | Kwaliteit

In maart is een eerste kennisavond georganiseerd voor extended scope specialisten.
Afgesproken is deze tweemaal per jaar te organiseren. Op 3 oktober wordt de volgende online kennisavond georganiseerd van 18.30 – 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen wij jullie bijpraten over de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken ontwikkelingen over opleidingen, kwaliteitsregister en afstemming met zorgverzekeraars en andere partijen waaronder regionale organisatie van fysiotherapeuten en huisartsen.
  • Voorbeeld van tijdelijke financiering door samen met huisartsen een innovatie-aanvraag te doen via een regionale huisartsorganisatie
  • Afstemming en meningsvorming over de opzet van het beweegklachten spreekuur via een zogenaamde ES-triage en inzet van passende meetinstrumenten.
  • Landelijke data-register voor pilots en stand van zaken daarvan.

Zet deze avond daarom vast in je agenda. Je kunt je aanmelden via de volgende link: Kennisavond 3 oktober

Nieuws & berichten

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Op woensdag 13 december van 19.30 - 21.30 uur zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden van NVES.Deze vergadering wordt gehouden via Teams en is alleen toegankelijk voor leden. Zij zullen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Weblog: De tijd is rijp?

Weblog: De tijd is rijp?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenwerking (RVS) stelt in haar recente rapport “De Basis op orde” (april, 2023) dat 90 % van de zorgvragen worden opgelost binnen de eerstelijn met slechts 4% van het totale zorgbudget.   Tegelijkertijd uitte minister Ernst...

Toolkit Extended Scope

Toolkit Extended Scope

Tijdens de kennisavond op 15 maart j.l. is de Toolkit Extended Scope gepresenteerd. Deze is opgesteld aan de hand van de ervaringen in de verschillende praktijkpilots met extended scope die in samenwerking met huisartsenpraktijk is vormgegeven. De Toolkit Extended...

Kennisavond 15 maart succesvol

Kennisavond 15 maart succesvol

Op 15 maart jongleden is de eerste digitale NVES kennisavond georganiseerd. De avond werd gestart met de presentatie door het bestuur van de Toolkit (v 1.0) van de NVES. Deze toolkit bevat alle informatie en benodigdheden die nodig zijn om als EES-er te starten en de...