Vakgebied

Extended scope specialisten dragen bij aan een doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waarom een Extended Scope specialist?

In de literatuur wordt Extended Scope als volgt beschreven: Het optreden als case manager op SEH en musculoskeletale zorg (Australië), aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Australië) waaronder het aanvragen van labtesten (Engeland), het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) en het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland), doorverwijzing naar de specialist (Engeland) en het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen).

Doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid

Onderzoek heeft verder aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van extended scope specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Beroepsprofiel

De Extended Scope Specialist deed in 2017 zijn intrede in de Nederlandse gezondheidszorg. Bij de oprichting van NVES werd in dat jaar het eerste beroepsprofiel vastgesteld door de leden van NVES. Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van de Extended Scope Specialist. Het beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.
In 2022 is het herziene beroepsprofiel vastgesteld.

De huidige versie kunt u hier downloaden:

Door NVES erkende opleidingen

Door NVES erkent tot nu toe twee opleidingen Extended Scope Specialist die na afronding met een positief resultaat toegang geven tot het register Extended Scope Specialist.

Om lid te kunnen worden van NVES dient men eerst een specialisatie op master-niveau te hebben afgerond en aansluitend één van bovengenoemde opleidingen met positief resultaat te hebben voltooid. Hiermee streeft NVES uniformiteit na in het opleidingsniveau van de Extended Scope Specialisten om daarmee naar samenwerkingspartners en verzekeraars een duidelijke positie in te kunnen nemen.