Extended scope specialisten dragen bij aan een doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waarom een Extended Scope specialist?
In de literatuur wordt Extended Scope als volgt beschreven: Het optreden als case manager op EHBO en musculoskeletale zorg (Australië), aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Australië) waaronder het aanvragen van labtesten (Engeland), het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) en het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland), doorverwijzing naar de specialist (Engeland) en het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen).

Doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid
Onderzoek heeft verder aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van extended scope specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Beroepsprofiel

De Extended Scope Specialist deed in 2017 zijn intrede in de Nederlandse gezondheidszorg. Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde compententies en vaardigheden van de Extended Scope Specialist. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Het beroepsprofiel is nog in ontwikkeling. Een eerste versie is geaccordeerd door de algemene ledenvergadering van NVES op 9 oktober 2017 en afgestemd met de opleidingen.

De huidige versie kunt u hier downloaden: 20211213_bp-es-2.0

Door NVES erkende opleidingen

Door NVES erkent tot nu toe twee opleiding Extended Scope Specialist die na afronding met een positief resultaat toegang geven tot het register Extended Scope Specialist.
De opleidingen zijn:

  • SOMT University of Physiotherapy, Amersfoort
  • Breederode Hogeschool, Rotterdam

Om lid te kunnen worden van NVES dient men eerst een specialisatie op master-niveau te hebben afgerond en aansluitend één van bovengenoemde opleidingen met positief resultaat te hebben voltooid.

Hiermee streeft NVES uniformiteit na in de duur en kwaliteit van de opleiding om daarmee naar samenwerkingspartners en verzekeraars een duidelijke positie in te kunnen nemen.