Toolkit Extended Scope

25 mei. 2023 | Kwaliteit

Tijdens de kennisavond op 15 maart j.l. is de Toolkit Extended Scope gepresenteerd. 
Deze is opgesteld aan de hand van de ervaringen in de verschillende praktijkpilots met extended scope die in samenwerking met huisartsenpraktijk is vormgegeven.

De Toolkit Extended Scope bevat adviezen en documenten om ES samen met regionale partners te implementeren. Aan de hand van verschillende stappen wordt toegewerkt naar een aanpak per praktijk vanuit een regionaal commitment. Dit is van belang omdat zorgverzekeraars samen met partijen steeds meer op regionaal niveau afspraken maken en in de tweede plaats dat daarmee eenduidigheid ontstaat in de organisatie, de aanpak en zicht op de uitkomsten. 

In de verschillende hoofdstukken van deze Toolkit vindt u voorbeelden en een handreiking voor de stappen in het proces.

Alle leden hebben de Toolkit ontvangen bij de laatste nieuwsbrief van NVES.

Meer informatie: secretariaat@nves.nl

Nieuws & berichten

NVES kennisavond 16 april succes

NVES kennisavond 16 april succes

Met 35 deelnemers was de online kennisavond van NVES opnieuw een succes. Leden kunnen de bijeenkomst terugzien door een aanvraag te sturen aan secretariaar@nves.nl

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Op woensdag 13 december van 19.30 - 21.30 uur zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden van NVES.Deze vergadering wordt gehouden via Teams en is alleen toegankelijk voor leden. Zij zullen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Weblog: De tijd is rijp?

Weblog: De tijd is rijp?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenwerking (RVS) stelt in haar recente rapport “De Basis op orde” (april, 2023) dat 90 % van de zorgvragen worden opgelost binnen de eerstelijn met slechts 4% van het totale zorgbudget.   Tegelijkertijd uitte minister Ernst...

Kennisavond 15 maart succesvol

Kennisavond 15 maart succesvol

Op 15 maart jongleden is de eerste digitale NVES kennisavond georganiseerd. De avond werd gestart met de presentatie door het bestuur van de Toolkit (v 1.0) van de NVES. Deze toolkit bevat alle informatie en benodigdheden die nodig zijn om als EES-er te starten en de...