in Actueel

Vanuit de Vrije Universiteit is op 1 december 2020 een studie gestart naar de inzet van extended scope specialisten in het begeleiden van patiënten met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat. Binnen deze studie wordt onderzocht welke patiënten gebruik maken van de extended scope specialist. Ook willen we onderzoeken welke zorg deze patiënten ontvangen en of ze hierover tevreden zijn. Daarnaast kijken we ook naar de kosten die gemaakt worden. Deze kosten vergelijken we dan met al bekende landelijke gegevens over andere patiënten.

Voor meer informatie: wetenschappelijk-onderzoek