De NVES vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.
Daarom behandelt de NVES uw privacygevoelige informatie met de grootst mogelijk zorg.
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk privacybeleid de NVES hanteert.