in Actueel

In de ledenvergadering van december j.l. Is het Beroepsprofiel 2.0 voor de Extendedscope Specialist definitief vastgesteld door de leden. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de verdere positionering van de extendedscope specialist. 

Op 16 maart a.s. a.s. van 19.00 – 20.30 uur zal de landelijke presentatie plaatsvinden bij het SOMT in Amersfoort.
Vanwege de Corona maatregelen is het niet mogelijk om met veel leden en andere belangstellenden aanwezig te zijn. Er zal alleen een select gezelschap worden uitgenodigd om op locatie aanwezig te zijn. De bijeenkomst is echter te volgen via een liveverbinding door iedereen die er belangstelling voor heeft. 

Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de rol en positie van de Extendedscope Specialist binnen het zorgdomein en de rol van NVES daarbij. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Ook zal het Beroepsprofiel 2.0 formeel worden aangeboden aan enkele stakeholders zoals zorgverzekeraars, opleidingen en KNGF. Er wordt afgesloten met een paneldiscussie met de verschillende stakeholders.

Extended Scope wordt door verschillende stakeholders gezien als een belangwekkende nieuwe ontwikkkeling in de gezondheidszorg waarbij deskundigheid en ervaring van de specialist fysiotherapeut ingezet wordt voor diagnostiek en case management, taakgedelegeerd of taakherschikt.
Dit zou kunnen bijdragen aan substitutie en doelmatigheid van zorg is de verwachting.

Maar hoe positioneer je dan extended scope, hoe financier je dit en welke kwaliteitseisen zijn vereist? En hoe staat het met de bevoegdheden? Tot nu toe wordt dit ingevuld en geborgd op basis van afspraak tussen medicus en extended scope specialist. 

De bijeenkomst op 16 maart markeert naar verwachting dus een belangrijke, nieuwe fase en als bestuur kijken we hier naar uit na een periode van opbouw van NVES met een kwaliteitsregister, opleiding, onderzoek en praktijk locaties in de regio met een goede landelijke spreiding.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via: https://physio-global.webinargeek.com/nves
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en vlak voor de bijeenkomst nog een herinnering.

Graag zien wij jullie ‘online’ op 16 maart. 

Lees meer: Beroepsprofiel 2.0