NVES is de beroepsinhoudelijke vereniging voor de Extended Scope Specialist in Nederland.
De Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in nauwe samenwerking met verschillende master opleidingen.

De vereniging behartigt de belangen, borgt de professionele kwaliteit en is beheerder van het beroepsregister.
NVES is in april 2017 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Inschrijfnr. 71396225).
NVES als organisatie kent een bestuur en een secretariaat. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief.

Bestuur

Het bestuur van NVES bestaat uit:

 • De heer Gerard van der Wees, voorzitter
 • De heer Paul Stoetzer, penningmeester
 • De heer Hans Bloo, secretaris
 • De heer Michel Eskes, lid
 • Mevrouw Marloes van Lierop, lid

Het bestuur heeft een ondersteunend team dat bestaat uit:

 • Amber van Leur, secretariaat
 • Diek Scholten, organisatie en beleid

Commissies

 • Commissie Beroepsprofiel
 • Klankbordgroep Wetenschappelijk onderzoek

Jaarplan

Vanaf 2017 jaar heeft het bestuur van NVES gewerkt aan ‘het fundament’  en de ontwikkelingen van NVES.
Dat zijn veel activiteiten geweest die min of meer ‘achter de schermen’ hebben plaatsgevonden.

Dit betrof ondermeer:

 • Afstemming met de opleidingen over de kwaliteitseisen en toegangsvereisten tot de opleiding Extended Scope.
 • Uitlijnen van de organisatie en opzet van het wetenschappelijk onderzoek waaronder het selecteren van de onderzoek ‘koppels’ en locaties
 • Doorontwikkeling van het Beroeps Profiel
 • Opstellen van registereisen en keuze voor een register
 • Landelijke oriëntatie en afstemming met externe stakeholders zoals zorgverzekeraars met betrekking tot de uiteindelijke erkenning van de Extended Scope Specialist.

2019 staat daarom in het teken van het opstellen van een definitief BP in samenwerking met het werkveld en de opleidingen, het vaststellen van de positie van de bestaande afgestudeerde therapeuten en starten van het onderzoek.
Daarnaast zal de juridische positie en het komen tot een (tijdelijke) betaaltitel voor de werkzaamheden van de extended scope specialist de agenda van het bestuur bepalen.

Voor meer informatie: secretariaat@nves.nl
Bij het secretariaat is ook een digitale versie van het jaarplan op te vragen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

P/a: Merellaan 1373
3145 GM Maassluis
E-mail:     secretariaat@nves.nl

Aanmelden

Om lid te kunnen woren van NVES dient u eerst een specialisatie op master-niveau te hebben afgerond en aansluitend één van de genoemde opleidingen met positief resultaat te hebben voltooid. De aanmeldingseisen staan vermeld op de pagina Vakgebied/Opleidingen.

Aanmelden als lid voor NVES kan via het aanmeldformulier.

Privacyreglement

NVES vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom behandelt NVES uw privacygevoelige informatie met de grootst mogelijk zorg. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk privacybeleid NVES hanteert.