Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister van de NVES draagt bij aan de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het bijhouden van ontwikkelingen in het vak. De registratie geeft aan dat je als Extended Scope Specialist actief bent en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep hebt geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het Kwaliteitsregister van de NVES stimuleert Extended Scope Specialisten tot deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten en maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening meer transparant. Het is een openbaar register.

PE-Online

NVES maakt voor het register gebruik van PE-onlinesysteem. Dit is de digitale vorm van het persoonlijk kwaliteitsdossier.
In het Kwaliteitsregister houdt je je deskundigheidsbevordering bij. Al je deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar.

Op dit moment dient u zelf de scholingen toe te voegen in uw dossier.
Na de registratiecyclus van 5 jaar wordt door de commissie Kwaliteitsregister van de NVES gekeken of je voldoende accreditatiepunten hebt behaald.)

Daarnaast is het Kwaliteitsregister een bron van informatie over alle geaccrediteerde aangeboden scholingen, cursussen, symposia, congressen en e-learning.

Aanmelden voor het kwaliteitsregister

Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dien je een aanmeldingsformulier voor het kwaliteitsregister in te vullen. Je gaat als volgt te werk.

  • Maak een account aan en vul het aanmeldingsformulier volledig in. Let op: heb je al een account bij PE-Online, maak dan eerst een nieuwe aan voor NVES.
  • Log in bij het Kwaliteitsregister

    Nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvang je een bevestiging per e-mail.

Heb je bovenstaande procedure nauwlettend gevolgd, dan kun je de vereiste documenten behorende bij je aanvraag uploaden.

Aanmelden PE-Online

Inloggen PE-Online

Openbaar register NVES

Herregistratie

Registratie in het Kwaliteitsregister Extended Scope Specialist vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar.
Als de registratieperiode eindigt, kun je je herregistreren in het register als je kunt aantonen dat je aan de gestelde herregistratie eisen voldoet. Bij (geen) tijdige herregistratie vervalt de registratie automatisch.

Herregistratie-eisen
Je komt voor herregistratie in aanmerking wanneer je bij het aflopen van je registratieperiode kunt aantonen dat je in de aflopende registratieperiode voldaan hebt aan de volgende gestelde herregistratie-eisen. Aspecten waarop je wordt beoordeeld zijn: werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Je moet aantonen dat je:

  • Ingeschreven staat in het BIG-register
  • Je beroep in voldoende mate hebt uitgevoerd ( 940 uur in periode van 5 jaar) én
  • In voldoende mate hebt deelgenomen aan aanvullende geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten (25 uur in periode van 5 jaar) naast de vereiste bij- en nascholing van het eigen specialisme.

 

Accreditatie:
Op dit moment dien je zelf de scholingen toe te voegen in je dossier.
Bij- en nascholing die hiervoor in aanmerking komt zijn:

  • Door NVES georganiseerde scholingsactiviteiten
  • Scholingsactiviteiten die geaccrediteerd zijn voor uw specialistenregister in het KRF.NL of het SKF.
  • Scholingsactiviteiten die geaccrediteerd zijn voor het register van artsen of medisch specialisten en die volgens de registratie commissie van NVES aansluiten bij het domein van de Extended Scope Specialist, dan wel relevant zijn voor de inhoudelijke beroepsuitoefening van de Extended Scope Specialist

In PE-online kun je direct zien hoeveel punten je krijgt als je deze scholing volgt. Wanneer je zelf een activiteit of scholing, die niet vooraf is geaccrediteerd door NVES, opvoert in je dossier dan wordt deze achteraf beoordeeld bij je verzoek tot herregistratie.

 

(c) NVES