Registratie Extended Scope Specialist

Het Kwaliteitsregister van de NVES draagt bij aan de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het bijhouden van ontwikkelingen in het vak. De registratie geeft aan dat u als Extended Scope Specialist actief bent en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het Kwaliteitsregister van de NVES stimuleert Extended Scope Specialisten deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten en maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening meer transparant. Het is een openbaar register.

NVES Accreditatie

NVES Accreditatie, ook bekend onder het PE-onlinesysteem, is de digitale vorm van het persoonlijk kwaliteitsdossier. In NVES Accreditatie houdt u uw deskundigheidsbevordering bij. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar.

Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. (Na de registratiecyclus van 5 jaar wordt door het uitvoeringsorgaan Herregistratie van de NVES gekeken of u voldoende accreditatiepunten hebt behaald.)

Daarnaast is NVES Accreditatie een bron van informatie over alle geaccrediteerde aangeboden scholingen, cursussen, symposia, congressen en e-learning.

Aanmelden voor het kwaliteitsregister

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u een aanmeldingsformulier voor het kwaliteitsregister in te vullen. U gaat als volgt te werk.

  1. Maak een account aan en vul het aanmeldingsformulier volledig in. Let op: heeft u al account bij PE-Online, maak dan eerst een nieuwe aan voor NVES.
  2. Log in bij het Kwaliteitsregister

Nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Heeft u bovenstaande procedure nauwlettend gevolgd, dan kunt u de vereiste documenten behorende bij uw aanvraag uploaden.