in Actueel

In het bestuur is de aanpassing van het Beroepsprofiel besproken en dit najaar zal tijdens de ALV een volgende versie worden voorgesteld om met de leden te bespreken.