Beroepsprofiel

In het bestuur is de aanpassing van het Beroepsprofiel besproken en dit najaar zal tijdens de ALV een volgende versie worden voorgesteld om met de leden te bespreken.

Onderzoek

Het aantal therapeuten dat een opleiding extended scope afgerond heeft neemt toe en in de verschillende berichten die wij ontvangen zien we dat zij daar op vele manieren invulling aan geven. Voor [...]

Wisseling bestuur

Er heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Harold Mourik en Michiel Trouw zijn afgetreden. Daarvoor in de plaats is Marloes van Lierop tot het bestuur toegetreden.