Kennisavond 15 maart succesvol

25 apr. 2023 | Kwaliteit

Op 15 maart jongleden is de eerste digitale NVES kennisavond georganiseerd.

De avond werd gestart met de presentatie door het bestuur van de Toolkit (v 1.0) van de NVES. Deze toolkit bevat alle informatie en benodigdheden die nodig zijn om als EES-er te starten en de kwaliteit te borgen. Je vindt deze Toolkit als bijlage bij de nieuwsbrief.

 

De bijeenkomst was opgezet rond drie thema’s:

  • Hoe start ik als ESS-er?
    Bestuurslid Hans Bloo gaf aan de hand van de stappen in de Toolkit praktische informatie over hoe je als ESS-er kunt starten in samenwerking met bijvoorbeeld een huisartspraktijk.
  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij de verschillende pilots in den lande?
    Sander van Dijk en Marco Robijns gingen in op hun praktijkervaringen met alledaagse praktische invulling en uitvoering als als ESS-er. Sander doet dat in een gezondheidscentrum en Marco vanuit zijn fysiotherapiepraktijk. De functie is feitelijk helemaal geïntegreerd in de alledaagse huisartspraktijk. Dat betekent onder meer dat zij data registreren in het huisarts informatiesysteem (HIS). De huisartsen waar zij mee samenwerken ervaren de meerwaarde van de ESS-er in het triage proces en het daar uit voorkomende feit dat er minder vaak verwezen wordt naar de 2e En als dat gebeurt al gebeurd dit gerichter is. Deze effecten komen ook naar voren uit ervaringen op andere locaties.
  • Welke casuïstiek komt aan de orde in de alledaagse ESS praktijk?.
    Ron van Heerde is al enige tijd werkzaam in een huisartspraktijk en ziet een breed spectrum aan bewegingsgerelateerde klachten. Waar de grens van het domein van de ESS ligt, is aanleiding voor groepsdiscussie. In ieder geval is duidelijk dat dit per praktijklocatie kan variëren. De domeingrenzen zijn sterk afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt met de huisarts of medisch specialist welke zijn vastgelegd in de autorisatieverklaring. Binnenkort wordt hier meer over gepubliceerd op de website van NVES

In totaal namen 35 leden deel aan deze online bijeenkomst.

Uit de evaluatie van de avond komt naar voren dat deze online opzet de voorkeur geniet boven een fysieke bijeenkomst. De avond werd gewaardeerd met gemiddeld een 8.

De verwachting is dat er na de zoemer een vervolg wordt gegeven aan deze eerste kennis avond. Houd onze website in de gaten.

 

Nieuws & berichten

NVES kennisavond 16 april succes

NVES kennisavond 16 april succes

Met 35 deelnemers was de online kennisavond van NVES opnieuw een succes. Leden kunnen de bijeenkomst terugzien door een aanvraag te sturen aan secretariaar@nves.nl

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Algemene Ledenvergadering 13 december 2023

Op woensdag 13 december van 19.30 - 21.30 uur zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden van NVES.Deze vergadering wordt gehouden via Teams en is alleen toegankelijk voor leden. Zij zullen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Weblog: De tijd is rijp?

Weblog: De tijd is rijp?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenwerking (RVS) stelt in haar recente rapport “De Basis op orde” (april, 2023) dat 90 % van de zorgvragen worden opgelost binnen de eerstelijn met slechts 4% van het totale zorgbudget.   Tegelijkertijd uitte minister Ernst...

Toolkit Extended Scope

Toolkit Extended Scope

Tijdens de kennisavond op 15 maart j.l. is de Toolkit Extended Scope gepresenteerd. Deze is opgesteld aan de hand van de ervaringen in de verschillende praktijkpilots met extended scope die in samenwerking met huisartsenpraktijk is vormgegeven. De Toolkit Extended...