nvest

Extended scope specialisten dragen bij aan een doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waarom een Extended Scope specialist?
In de literatuur wordt Extended Scope als volgt beschreven: Het optreden als case manager op EHBO en musculoskeletale zorg (Australië), aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Australië) waaronder het aanvragen van labtesten (Engeland), het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) en het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland), doorverwijzing naar de specialist (Engeland) en het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen).

Doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid
Onderzoek heeft verder aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van extended scope specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

nvestfolder-1

NVES: Bundelen van belangen en positie
De masteropleidingen fysiotherapie in Nederland anticiperen al op deze internationale ontwikkeling. Verschillende (master) fysiotherapeuten zijn al opgeleid extended scope specialist. Het is daarom tijd om de krachten te bundelen in een vereniging voor extended scope specialisten. Het doel is in de eerste plaats de positie van de extended scope specialist bevestigd te krijgen, de kwaliteit ervan te borgen op masterniveau en het opzetten van een kwaliteitsregister. De vereniging zal zich verder richten op de ontwikkeling van het vak door bij- en nascholing. Daarnaast zal de vereniging wetenschappelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit bevorderen.

Opleiding Extended Scope Specialist
NVES erkent tot nu toe twee opleidingen

  • SOMT University of Physiotherapy, Amersfoort
  • Breederode Hogeschool, Rotterdam

Om lid te kunnen worden van NVES dient men eerst een specialisatie op master-niveau te hebben afgerond en aansluitend één van bovengenoemde opleidingen met positief resultaat te hebben voltooid.

Hiermee streeft NVES uniformiteit na in de duur en kwaliteit van de opleiding om daarmee naar samenwerkingspartners en verzekeraars een duidelijke positie in te kunnen nemen

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek moet gaan aantonen dat de extended scope specialist een waardevolle aanvulling is voor het werk van de huisarts, sportarts of bedrijfsarts in Nederland. Onder auspiciën van de NVMT is in het najaar van 2015 door de VU-Amsterdam gestart met het opzetten van een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Extended Scope in de diagnostiek van lage rugklachten. In 2016 is de opzet van het onderzoek uitgebreid en zal in de periode 2017 – 2021 onder verantwoordelijkheid van NVMT en NVFS worden uitgevoerd.

Wat kunt u verwachten?
De Nederlandse Vereniging Extended scope Specialisten staat voor:
– Erkenning van het beroep Extended Scope Specialist
– Belangenbehartiging positie Extended Scope Specialist
– Erkende opleiding
– Erkend kwaliteitsregister
– Nascholing

Lidmaatschap
Het tarief voor 2019 is vastgesteld op € 75. Het lidmaatschap staat open voor BIG-geregistreerde fysiotherapeuten, minimaal op master niveau geschoold als manueel therapeut of sportfysiotherapeut, werkzaam zijn in Nederland en zich hebben gespecialiseerd tot extended scope specialist.

Contact
Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten
p/a De Vloot 206-D,
3144 PK Maassluis

E-mail: secretariaat@nves.nl

De Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in nauwe samenwerking met verschillende master opleidingen.

eHealth88 © 2017

De Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten is een initiatief van de
Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie en de Nederlandse Vereniging
voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in nauwe samenwerking
met verschillende master opleidingen.

eHealth88 © 2018