Nederlandse

Vereniging

Extended Scope

Specialisten

Extended scope specialisten dragen bij aan een doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waarom een Extended Scope specialist?
In de literatuur wordt Extended Scope als volgt beschreven: Het optreden als case manager op EHBO en musculoskeletale zorg (Australië), aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Australië) waaronder het aanvragen van labtesten (Engeland), het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) en het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland), doorverwijzing naar de specialist (Engeland) en het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen).

Doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid
Onderzoek heeft verder aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van extended scope specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.