Extended scope specialisten dragen bij aan een doelmatige diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waarom een Extended Scope specialist?
In de literatuur wordt Extended Scope als volgt beschreven: Het optreden als case manager op EHBO en musculoskeletale zorg (Australië), aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Australië) waaronder het aanvragen van labtesten (Engeland), het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) en het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland), doorverwijzing naar de specialist (Engeland) en het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen).

Doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid
Onderzoek heeft verder aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van extended scope specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

De Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in nauwe samenwerking met verschillende master opleidingen.

eHealth88 © 2017

De Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten is een initiatief van de
Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie en de Nederlandse Vereniging
voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in nauwe samenwerking
met verschillende master opleidingen.

eHealth88 © 2018